สุดยอด นร.ไทย ป่วยมะเร็งแต่คว้าชัยคณิตศาสตร์โอลิมปิก

Broadcast from TNN

สุดยอดนักเรียนไทยป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่ 3 แต่ใจสู้พาตัวเองไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก จนได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมา เพื่อสานฟันเป็นหมอเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็ง